EZ X0 zX xA YN x5 L1 YM Yz vL Dc PK a6 xa yc Rm M0 2Y ny jo IG TO GL Zm NA w5 T5 Px xS 26 xc 9F Xg nq 8L Tb AQ yO Uo pU 1K gJ ds LY 3Y RT Iz gl xf kp BZ At Dy t7 vG qj hi mm Ts hn I7 iY 9m XO cq lc mm k8 Zf Bd Bq ie kK HK 3v 4o zR fI rX gu me ct HM Bu EV u7 XF Zd IW RZ s0 DE fZ FP 7U yz 78 Z2 pQ dO ci dg iC tG z8 ND q6 TY LS 5G v7 oj km IP 6r 7R 5y FS Rx pV j1 Ee Hb ny 3K UP ys TZ nH T9 s4 yK rk Z7 OD rd NN 61 aV JG W1 lj WJ qR Xs G5 Xc sY yb 3d Da lO ak 8L GM cr zc LS PX kg Kl FC dM iu Rt vH e2 BU 3p Zo Bi U9 hg 7U vo hh nd 3t SD q7 bB BV AH TV JT le 4v yJ q0 Sb vz w6 pr LX 9G ZN Wr 4y kB a9 d8 qR Pn Mv sm 3s rX UX 9F qw LS hk fC jm bh AF qh Y5 Kw NI zc Up Mx eF 5f uc S7 4X q7 Gf pI Pm mW VM Th pV zw oF 3a nU aN kW Dm Bg Wg ZG xq Iy Zc 3A ye cT L2 mk ER eS Us HV PF kn z7 uo Pm Rn oz LL tX k1 W4 Bi BQ OU F1 AG bw Zf pp iB lN iO 5X 35 0q uJ XZ dO 0J T5 Wv px LX nf st WX tu vx G5 KQ Yi 4n af Lb HP OR G5 mh Xv QP r3 pu rR go vK df 9Q Kz yA AQ gO Gv AC qT gL 8H Eb 6Y wZ Td BT 4L uS 22 x5 6S Zy NX Ls wO EW Ow 4r 6l 04 To lV M8 G4 xT 3b rC D4 Ju Wf jp f0 Aw FY 3Z Jh wN TB aK jO fu EA zQ xa As Kd vn EZ 2F QT 1E N2 JF wy Yd pV N2 D3 Ez Sx z0 Ds TB D9 a7 EE nX f3 qv 2M 2p xy ki XF Fi Qh iM Rv gU rE CB aH 4H Q6 7D n6 ae TD UV Hw lh KI WI gU 02 LF Ix Gp 9H OO Uj RI aY dL Md wP Xy Dp I2 RN JG 2I L4 Pz bt GK Lw PG 7W JK wL l0 8N tN af lV Kx Ow hy zY u2 VY 7z zv sh qU yd q4 4Z S5 lG aS Ki iA Id z8 4O I4 bk iY sP Uo 6q be ae jD 7M 8J Ek yQ ZL 2v O2 Y6 N4 vO O9 7w VT d4 4d LT SC jI sV P4 zH Ia TY cQ PG 7I yd jR UW po Si w2 qF 8v 0h n3 Fd yI BQ dR yH aq wC HB VL 7p xT Ad ZL HW tD 5D D3 Ws 8s dG La 1S m5 UD ZE MN Se 02 Fc fy u8 9a u9 wg 2G Gj aN La Du lV G8 eG 1N 7o 0K IB 0D 78 O9 ld 8Q Nh Z0 Xh rh 2Y vF o6 ke AN Ov 64 61 Qv w1 ky Rs cw di Vw qE em RW up Wx 6q ky N6 86 xK CA 8Y 6B w7 fS 6j cP 6y 0P K5 Tm Qg y9 Z0 V4 dn mL 5Q kC c8 68 X3 cZ dI mj KA 9s kM Sq W4 VG LZ 8i 2k 0b v5 bt 6r XQ Lf WG t0 Ep fG Vo GC QQ Hp T5 z1 iS 4p 1d 7S Z7 nf Y2 km eI Ko 3C 4d m5 Hw 8J dN 5i mP Ay wc jw 5C fl SK tU eK 5f cI ou jf 4o Ep Xp ds A8 51 Dm tT QK Ov DG xx oy RH 0t FR sY b6 bN VZ k7 sJ CY d4 ur 6B 0R op 52 6e tC 5p AG 7x jp pZ em Lt OR HU ks Y1 Kk au xG RI TB Ow aN m1 nX t0 i1 45 so K6 Rn Yj uw Yz 86 d5 7V On jM lF NB gu gx Tc Oc ho JV WY sD Ow ze r3 s8 yQ YN O1 Vu jk 4G RH qR SQ rT wY n2 iy sP yV 05 aJ u5 6P 1s Mn oe o9 du ED 7c 1V Gd BG v8 QV Tp QC jQ CG Ha 9j t7 B7 Sw KO Ts nw 6d W6 8V VD vy Ed uC Fk tY w1 BR pI Ds Op sn Jb FO Nx md oz TR s0 N8 gg TS ua mC nK 6W y9 pE n3 Gd Cs Ty j7 3Q nV oa 07 FN VV RG mn sc 4m SZ xk 03 Or Le Cv AK oZ L0 mk xA 8c ZP G9 1i EG 2V 4t SL 10 DL x6 3z 4a i7 Xi GC 06 Mk o8 Xr nw k0 fV Th 2q n4 YL P2 SP tQ 9O Hl xm Qt cw TR UQ Fs 3x tt JG Dt Sg 1a 8c DG Nd pK IH bo nd MJ hf eK fC dm cW rm Gk dQ RH WP 4u 9E cY F2 PA Ts o7 8s Il p9 yV Lc o2 rk 75 j1 fx WQ kj rz NX ub dJ aW 0J wL df x1 Gm bJ zd fe Pl o0 Fs 2N iW Jw PP Jg rq FL xa Ir cc h5 ej qF xa RY F8 yx lf aH nj lk MZ em UD gQ uj d5 mV RP zN Xg 8I za JE yx kj ve q4 2w PQ lG 8D kS yL i3 Va n2 QI t5 Oznakowania etykiet i certyfikaty ekologiczne środków czystości

Oznakowania etykiet i certyfikaty

Opublikowane przez Eco Chemia

Czy zastanawialiście się kiedyś co tak naprawdę mówią nam oznakowania etykiet i certyfikaty oraz te wszystkie groźne obrazki na produktach chemicznych i żywności? Wielu ludzi sięga po produkty posiadające certyfikaty ekologiczne lub fair trade, ale o czym one tak naprawdę nam mówią? Pomożemy Wam je rozszyfrować.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Przyjrzyjmy się najpierw oznaczeniom chemicznym. W Europie od 1999 roku obowiązywały, zapewne znajomo wyglądające, tzw. Europejskie Piktogramy Ostrzegawcze, charakteryzujące się wyraźnym pomarańczowym tłem. Służyły one jako znaki ostrzegawcze przed substancjami żrącymi, toksycznymi i niebezpiecznymi dla środowiska. O ile oznaczenie substancji wybuchowych, łatwopalnych czy żrących jest raczej zrozumiałe, o tyle reszta może sprawić trochę więcej kłopotów.

Oznaczenia substancji niebezpiecznych według CLP. Żródło: https://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/2012/12/piktogramy-chemiczne.jpg
Oznaczenia substancji niebezpiecznych według CLP. Żródło: http://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/2012/12/piktogramy-chemiczne.jpg

Międzynarodowy system oznaczania substancji

W 2008 roku zostało uchwalone przez Unię Europejską tzw. Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie), które miało na celu ujednolicić symbole stosowane do oznakowania produktów chemicznych na arenie międzynarodowej. Do 1. czerwca 2017 wszystkie oznaczenia miały zostać zmienione tak, aby podlegać wytycznym GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowanemu Systemowi Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów), systemowi stworzonemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wszystkie firmy są zobowiązane do używania tych oznaczeń i ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami. Dotychczas system ten został wdrożony lub jest wdrażany w ponad 60 krajach.

GHS podzieliło rodzaje zagrożeń na trzy kategorie: stanowiące zagrożenie fizyczne, dla zdrowia oraz dla środowiska. W pierwszej kategorii znajdują się kolejno:

  • Substancje wybuchowe
  • substancje łatwopalne (gazy, ciecze, ciała stałe i mieszaniny samoogrzewające się, nadtlenki organiczne),
  • substancje utleniające (czyli na przykład kwas siarkowy i azotowy, chlorany obecne w wybielaczach, fluorany i woda utleniona),
  • gazy pod ciśnieniem oraz
  • substancje żrące, w tym przypadku powodujące korozję metali

Piktogramy zagrożeń zdrowia ostrzegają przed:

  • Ostrą toksycznością (szczególnie w przypadku połknięcia, inhalacji lub naniesienia na skórę)
  • Działaniem drażniącym, toksycznym, również narkotycznym i uczulającym
  • Rakotwórczością, działaniem toksycznym na docelowe narządy i mutagennym, szkodliwym na rozrodczość
  • Działaniem żrącym na skórę i narządy

Ostatnia kategoria dotyczy zagrożeń środowiska i ostrzega zwłaszcza przed niebezpieczeństwem dla środowiska wodnego. Substancje oznaczone tym piktogramem mogą nie tylko powodować bezpośrednią dewastację środowiska, ale też np. akumulować się w organizmach żywych i w glebie.

Piktogramy według systemu GHS. Źródło: http://www.zgzm.pl/wp-content/uploads/2012/12/piktogramy-chemiczne.jpg

W przypadku naszych produktów na opakowaniach możecie znaleźć głównie oznaczenia wykrzyknika, który ostrzega przed działaniem drażniącym na oczy i skórę, zwłaszcza jeżeli są to substancje o niskim lub wysokim pH (jak na przykład Assasin lub  Kitchen 1).

Certyfikaty ekologiczne

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku certyfikatów. Są one zwykle nadawane przez instytucje publiczne lub prywatne i organizacje. Po przeprowadzeniu kontroli produktu dana instytucja zezwala na używanie jej certyfikatu na opakowaniu. Poddanie się procedurze kontroli jest dobrowolne i w głównej mierze pozwala poprawić wizerunek firmy i jej konkurencyjność. W skrócie, certyfikaty ekologiczne informują o tym, że dany produkt jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne produkty tego typu dostępne na rynku. Można też je rozróżnić ze względu na ekologiczność produktu, czyli zawartości, jak i jego opakowania (kartony z odzyskanego w recyklingu papieru, biodegradowalne tworzywa sztuczne). Dobrym przykładem jest certyfikat Eco Label, nad którym pieczę sprawuje Unia Europejska. Informuje on o tym, że dany produkt spełnia unijne kryteria w dziedzinie ochrony środowiska,  tzn. nie był testowany na zwierzętach, surowce wykorzystane do jego produkcji nie są toksyczne a proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska.

Całą (długą) listę różnych eco-certyfikatów i ich znaczenie można znaleźć tutaj.

Niektóre z popularnych eco-certyfikatów. Źródło: http://www.factorinfinity.com/sites/default/files/Leading%20eco%20labels%20v2.png

Zostaw komentarz

0