Leather Wash-1

65,10  304,00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: ,

Delikatny, specjalistyczny, silny środek, pozwala na skuteczne czyszczenie trwałych i silnych zabrudzeń ze skór zmywalnych. Preparat nie zawiera koloru, zapachu i innych środków mogących  prowadzić do odbarwień czyszczonej powierzchni czy uczuleń.

Opis

Leather Wash-1: mycie skór

Zabrudzenia: olej, plamy z żywności, tłuszcz i wiele innych.
Podłoże: wszelkie powierzchnie skórzane – wodoodporne.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, fosfoniany, glikol polipropylenowy, trójetonoloamina, rozpuszczalniki ekologiczne.
Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór, w zależności od stopnia zabrudzenia. Stosowanie produktu nie wymaga zachowania szczególnej uwagi pod względem bezpieczeństwa.

UWAGA

  • Działanie drażniące na oczy i skórę.
  • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA

  • Wypłukać usta.
  • Nie wywoływać wymiotów.
  • Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy)

  • Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  • Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH

  • Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów