Carpet Wash

25,00  121,00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Delikatny, specjalistyczny, nisko-pieniący, silny środek, polecany szczególnie do prania wstępnego, metodą ekstrakcyjną. Szybko wysycha i pozostawia przyjemny zapach. Nie zawiera mydeł, NTA i wybielaczy optycznych.

Opis

Carpet Wash: pranie wykładzin i tapicerki

Zabrudzenia: brud wszelkiego pochodzenia.
Podłoże: wykładziny naturalne i syntetyczne oraz tapicerka.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, fosforany, fosfoniany, barwnik, zapach.
Sposób użycia: preparat nanosić równomiernie, a po chwili zbierać odsysając. Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia podłoże należy dokładnie odkurzyć i dokonać testu białą szmatką oraz właściwie rozcieńczonym preparatem, na stabilność koloru i tekstury.

UWAGA

  • Działanie drażniące na oczy i skórę.
  • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA

  • Wypłukać usta.
  • Nie wywoływać wymiotów.
  • Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy)

  • Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  • Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH

  • Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów