Kitchen 2

32,52  121,95 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Pogromca silnych zabrudzeń, jeśli po gotowaniu walczysz z przypalonym tłuszczem, nie możesz domyć blachy po pieczonym mięsie, rusztu po grillu. Masz problem ze ściankami piekarnika. Twoje problemy właśnie się skończyły. Kitchen 2 pokona wszystkie te zabrudzenia powstałe przy wysokich temperaturach i zaschnięte tłuszcze. Zresztą nie wierz nam na słowo obejrzyj nasz film na dole strony. Środek do doczyszczania i odtłuszczania wszelkich podłoży nieodpornych na alkaliczne środowisko. Posiada dużą siłę odtłuszczania i rozpuszczania brudu o różnym pochodzeniu.

Bez zapachowy.

Opis

Kitchen – 2: silne zabrudzenia, środek na przypalony i zaschnięty tłuszcz

Zabrudzenia: tłuszcze oraz inne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.
Podłoże: odporne na odczyn alkaliczny.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, fosforany, fosfoniany, trójetanoloamina, barwnik.
Sposób użycia: gotowy do użycia. W przypadku średnich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 1:5, przy małych zabrudzeniach stosować rozcieńczenie 1:10.

Uwaga:

 • Działa szkodliwie po połknięciu.
 • Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać wodą.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów