Kitchen 1

24,39  97,56 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Środek do doczyszczania i odtłuszczania wszelkich podłoży nieodpornych na alkaliczne środowisko. Posiada dużą siłę odtłuszczania i rozpuszczania brudu o różnym pochodzeniu.

Opis

Kitchen – 1: delikatne odtłuszczanie

Zabrudzenia: tłuszcze oraz brud wszelkiego pochodzenia.
Podłoże: marmur, linoleum, tarket, guma, laminat i wszelkie podłoża wykonane z tworzyw sztucznych.
Skład: niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, fosforany, fosfoniany, trójetanoloamina, barwnik.
Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia.

Uwaga:

 • Działanie drażniące na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
  swobodne oddychanie.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów