Assassin

52,85  241,00 

SKU: Brak danych Kategorie: , Tagi: ,

Likwiduje zapach moczu i innych nieprzyjemnych zapachów na podłożach miękkich i twardych. Podczas mycia usuwa wszelkie zanieczyszczenia bieżące i likwiduje zapach uryny oraz inne. Jako dodatek do roztworów piorących stosowany w celu eliminacji nieprzyjemnych zapachów.

Opis

Assasin: usuwa nieprzyjemne zapachy, likwiduje odór i osady urynowe.

Zabrudzenia: osady urynowe i inne, zabrudzenia codzienne, pochodzenia organicznego.
Podłoże: odporne na działanie wody i alkoholi.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, izopropanol, kompozycja zapachowa.
Sposób użycia: gotowy do użycia – likwidacja zapachu uryny i innych; roztwór 2% – mycie z likwidacją zapachu uryny i innych; dodatek do prania.

Uwaga:

 • Działanie drażniące na oczy i skórę.
 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  – Wypłukać usta.
  – Nie wywoływać wymiotów.
  – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  – Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Pojemność

1 litr, 5 litrów