Fresh: odświeżacz

Fresh Green Tea

Kompozycja zapachowa, o nucie zielonej herbaty do pokrywania nieprzyjemnych zapachów i odświeżania powietrza.
Podłoże: preparat nanieść rozpylaczem w miejsca nienarażające na ryzyko poślizgu.
Skład: mieszanina środków powierzchniowo czynnych z  metoksypropanolem, kompozycja zapachowa.
Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć.

Dostępne zapachy:

 • Green Tea
 • Rose
 • Sea grass

Karta charakterystyki

Pobierz

Uwaga:

 • Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice, okulary
  ochronne.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
  pokaż etykietę lub opakowanie.

Karta techniczna

Pobierz
0