PRT – 11

fot-prt-11-bt

Środek do bieżącego mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni nieodpornych na wysokie pH. Szczególnie nadaje się do mycia marmuru, linoleum, PCV, gumy, tarketu oraz lakierowanego drewna.
Zabrudzenia: tłuszcze i inne wynikające z codziennego użytkowania.
Podłoże: marmur, linoleum, PCV, guma, tarket, lakierowane drewno.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol,
zapach, barwnik.

Karta charakterystyki

Pobierz

Karta techniczna

Pobierz

Sposób użycia: preparat rozcieńczać w zimnej wodzie, stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia.
Dostępne zapachy:

  • Rose
  • Seagrass
  • Green tea

Uwaga 

  • Działanie drażniące na oczy i skórę.
  • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • Przechowywać pod zamknięciem.
  • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
0